अनुप्रयोग उद्योगहरू

  • Application Industries

    अनुप्रयोग उद्योगहरू

    हामी गर्वका साथ विभिन्न उद्योगहरूको लागि प्रोटोटाइप र सीमित उत्पादन भागहरू र सम्मेलनहरू बनाउँदछौं। वुशी लीड प्रेसिजन मेशीनरीले निम्न उद्योगहरूमा कम्पनीहरूका लागि कम्पोनेन्टहरू उत्पादन गरेको छ