समाप्त हुन्छ

  • Finishes

    समाप्त हुन्छ

    सतह उपचार प्रक्रिया को सतह तह को यांत्रिक, भौतिक र रासायनिक गुणहरु को म्याट्रिक्स संग एक तह गठन गर्न सब्सट्रेट सामग्री को सतह हो।